FIN EC

Structural Design Software

FIN EC inneholder programmer for analyse av rammekonstruksjoner basert på finit element method (FEM) og fullstendig konstruksjonsdimensjonering  av hver konstruksjonsselement eller detaljer.

;

Prøv gjerne FIN EC.
Demoversjonen er fri,
uten begrensning i beregning.

FIN EC løsninger

Konstruksjonsanalyse

Konstruksjonsanalyse av rame og fagverk basert på FEM

Brannmotstand

Brukervennlig verifisering av brannmotstand for stål, betong og trekonstruksjoner

Dimensjonering programmer

Brukervennlige programmer for dimensjoneirng av konstruksjonselementer

Belastning

lage rapporter om konstruksjons egenlast, nyttelast, snølast og vindlast

Detaljering av konstruksjonen

Programmer for detalj dimensjoneirng av stål- og betongkonstruksjoner

Tverrsnitt

Bestemmelse av tverrsnittsegenskaper

Hva gjør FIN EC enestående?

Lett å bruke

Hvert program løser en oppgave. Derfor er programmet intuitivt og lett å benytte.

Verifiserte beregninger

Det er enkelt å verifisere gyldigheten av analysene.

Omfattende output

Rapporten produseres med tekst og grafiske output som kan redigeres.

Support og Oppdatering

Oppdatering av Programvare

Oppdater dine programvarer
med en klikk.

Dokumentasjon

Trening materiel er tilgjengelig for effektiv lerning.

Online Hjelp

Teoretisk grunnlag er tilgjengelig via hvert program.

Geoteknisk og Konstruksjonstekniske Programvarer

Programpakke for geoteknisk prosjektering basert på både analytisk og finite element metoder.

Programpakke for beregning av ramme konstruksjoner og fullstendig dimensjonering av elementer.

Programpakke for utbygging av limtre tak konstruksjon og stålplater og stålstivere.

Mer enn 5000 brukere i 130 land

Arya Consult er formelt forhandler for FineSoftware in Norge.

Vi hjelper med glede

FIN EC Programvarer

Concrete

Concrete Beam

Concrete Fire

Corbel

Fin 2D

Fin 3D

Heat Transfer

Loading

Masonry

Parametric Temperature Curve

Punching

Section

Sector

Steel

Steel Connection

Steel Fire

Timber

Timber Fire