for

Geoteknisk Prosjektering

 

Intuitiv programvare, en løsning for bred spekter av geotekniske problemstillinger.

   GEO5 for geoteknisk prosjektering

Hva gjør GEO5 enestående?

Stabilitet

Støttekonstruksjoner

Peler og pelegrupper

Tunneler

Utgraving og byggegrop

Sålefundamenter

Setningsanalyser

Geoteknisk kartlegging 

Det består av intuitive beregningsmoduler som kan kommunisere mellom seg.

Det utnytter kombinasjon av analytiske metoder og FEM

Standarder (Eurocode, LRFD) og flere beregningsmetoder er implementert

  er en kompetent og kraftig programvarepakke for å løse geotekniske problemer basert på tradisjonelle analysemetoder og Finite Element Methode (FEM).

Individuelle programmer verifiserer en spesifikk geoteknisk konstruksjon, noe som holder dem intuitive og enkle å bruke.

;

Prøv gjerne GEO5.
Demoversjonen er fri,
uten begrensning i beregning.

GEO5 løsninger

Stabilitetsanalyse

Stabilitet av skråning, fjell skjæring og MSE vegger

Sålefundamenter

Bæreevne og setningsberegning for såle-, stripe og platefundamenter.

Tunneler og Brønner

Analyse av tunneler og undergrunnkonstruksjoner, samt vertikale shaft.

Prosjektering av byggegrop

Prosjektering og verifisering av støttekonstruksjoner og spunt

Dype fundamenter

Bæreevne og setningsberegning for peler og pelegrupper

Geoteknisk kartlegging

Modellering av terrain og jordlagdeling basert på geotekniske undersøkelser

Støttemur og Gabion

Dimensjonering av gravitasjon-, prefab- og utkragete vegger

Setningsanalyse

Beregning av setning og konsolidering av løsmasser

Felt grunnundersøkelser

Beregning av geotekniske konstruksjoner basert på felt undersøkelser (SPT, CPT, DMT, PMT)

Eurokode inkludert norsk nasjonal anneks (NA) er innebygd,
og ulike beregningsmetoder er implementert.

Support og Oppdatering

Oppdatering av Programvare

Oppdater dine programvarer
med en klikk.

Dokumentasjon

Trening materiel er tilgjengelig for effektiv lerning.

Support

Mer enn 12000 sider teori er tilgjengelig via programmene.

Geoteknisk og Konstruksjonstekniske Programvarer

Programpakke for geoteknisk prosjektering basert på både analytisk og finite element metoder.

Programpakke for beregning av ramme konstruksjoner og fullstendig dimensjonering av elementer.

Programpakke for utbygging av limtre tak konstruksjon og stålplater og stålstivere.

Mer enn 5000 brukere i 130 land

Arya Consult er formelt forhandler for FineSoftware in Norge.

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain