FEM – Tunnel 

Programmet FEM-tunnel benyttes for dimensjonering og analyse av tunneler. Den inkluderer et spesialisert verktøy for definisjon av tunnel lining, forankringer og bergbolter og “grouting-strengthen” regioner. “Relaxation” Avspenningsfaktoren som er tilordnet hvert byggetrinn tar hensyn til 3D-effekten av utgravingen.

Tunnel er en utvidelsesmodul for FEM-programmet for analyse av generelle geotekniske problemer.

Lisenspris:

Stand alone Nettverk
Fine Software NOK 23,500 NOK 27,000
Arya Consult (tilbud) NOK 21,700 NOK 25,000
;

Prøv gjerne GEO5 programpakke.
Den er gratis, uten analyse restriksjoner.

NATM metode

Supporting bolter

Triple-vaulted metro station

Main Features

 • Two options for modelling linings (Beam elements – 1D or standard 2D elements)
 • Option to create a geometrical model of the lining in a separate pre-processor using data in an external format (such as DXF).
 • Simple introduction of lining into the soil/rock body – topology correction and mesh generation are fully automatic
 • Any number of construction stages
 • Use of a relaxation factor to model the 3D behavior of the body during excavation
 • Introduction of hinged bearing ends of the beam elements
 • Input of temperature loads on the beams
 • Consideration of soil swelling
 • Consideration of lining shrinkage
 • Analysis of a secondary lining either by changing the geometrical parameters (1D elements) or by changing the parameters of the original lining to allow for the transfer of stresses (2D elements)
 • Introduction of monitoring points anywhere in the body
 • Graphical representation of the distribution of internal forces on active parts of the lining
 • Automatic generation of anchors fixed to the lining
 • Introduction of anchors as a region of improved soil mass (anchored region)

Andre Programmer

5

Spread Footing

5

Slope Stability

5

Settlement

5

Pile

5

Pile Group

5

Gabion

5

FEM

5

FEM – Tunnel

5

Cantilever Wall

5

Earth Pressure

Alle GEO5 programmer

Nøkkel egenskaper

Finn ut, hvorfor er programvaren så populær blant brukere over hele verden.

Tekniske Manualer

Last ned manualer inkludert teori og praktiske forklaring og tutorial.

Online hjelp

Finn detaljert forklaring av metroder som er implementert i programvaren.

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain