FEM – Water Flow 

FEM – Water Flow brukes til å utføre “steady state” tilstand eller “Transient” vannstrømningsanalyse (seepage). Gitt materialegenskapene og startbetingelsene ved modellgrensene, beregner programmet utviklingen og stabil tilstand for poretrykkfordelingen, metningsgraden i den umettede sonen, “seepage” hastigheter og innstrømning / utstrømning gjennom modellen. Det resulterende grunnvannstabellen kan importeres til standard spenning-tøyningsanalyse.

Water Flow er en utvidelsesmodul for FEM-programmet for analyse av generelle geotekniske problemer.

Lisenspris:

Stand alone Nettverk
Fine Software NOK 6,500 NOK 7,500
Arya Consult (tilbud) NOK 6,000 NOK 6900
;

Prøv gjerne GEO5 programpakke.
Den er gratis, uten analyse restriksjoner.

Drenering av utgravingen

Isolinjer av poretrykk

Poretrykk visning

Main Features

 • Material models for the unsaturated zone:
  • Log-linear model
  • Van Genuchten model
  • Gardner model
 • Database of material parameters based on USCS classification and soil consistency
 • Boundary conditions:
  • Impermeable line
  • Permeable line
  • Prescribed pore pressure
  • Prescribed inflow / outflow
  • Seepage surface with conditions not known in advance
 • Point hydraulic conditions:
  • Inflow / outflow
  • Pore pressure at a point
 • Possibility to represent partially permeable interfaces (contacts) and beams
 • Introduction of drains and preference paths
 • Flexible time step adjustment for effective computation
 • Import and export of the geometry and resulting ground water table in DXF format
 • Sharing the resulting ground water table between projects via GeoClipboard
 • Lucid representation of pore pressure distribution, flow velocities and ground water table

Andre Programmer

5

Spread Footing

5

Slope Stability

5

Settlement

5

Pile

5

Pile Group

5

Gabion

5

FEM

5

FEM – Tunnel

5

Cantilever Wall

5

Earth Pressure

Alle GEO5 programmer

Nøkkel egenskaper

Finn ut, hvorfor er programvaren så populær blant brukere over hele verden.

Tekniske Manualer

Last ned manualer inkludert teori og praktiske forklaring og tutorial.

Online hjelp

Finn detaljert forklaring av metroder som er implementert i programvaren.

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain