Sheeting Check 

Dette programmet benyttes for avansert dimensjonering av  støttekonstruksjoner (spunt) basert på  ikke-lineær elasto-plastisk analyse.

Brukeren kan modellere den virkelige oppførselen av konstruksjonen ved byggetrinn (design steges), beregne deformasjonen og jordtrykket som virker på konstruksjonen, for å verifisere stabiliteten i det forankringene eller for å verifisere tverrsnitt (stål, betong, tre) og bæreevnen til forankringene.

Programmet GEO5 Sheeting Design kan brukes til å utføre innledende prosjektering av støttekonstruksjonen og finne den nødvendige lengden av konstruksjonen i jord, og for å beregne de indre kreftene i konstrruksjonen eller verifisere tverrsnittet.

Lisenspris:

Stand alone Nettverk
Fine Software NOK 6,500 NOK 7,500
Arya Consult (tilbud) NOK 6,000 NOK 6,900
;

Prøv gjerne GEO5 programpakke.
Den er gratis, uten analyse restriksjoner.

3D Visning

Indre krefter

Global stabilitetsanalyse

Main Features
 • Method of elasto-plastic non-linear analysis i.e. the magnitude of pressures acting upon a structure depend on its deformation
 • Variety of pre-defined types of cross-section:
  • Pile wall (Secant pile wall, Tangent pile wall, Contiguous pile wall)
  • Soldier pile wall (Berliner wall) – Steel cross section (I, HEB)
  • Sheet pile wall (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
  • Concrete rectangular walls (Diaphragm wall, Milano walls)
  • Steel-concrete cross-sections
  • Timber pole wall
  • Other – possibility to input own material characteristics
 • Anchored, strutted and cantilevered walls supported
 • Generally layered soil environment
 • Built-in database of soil parameters
 • Arbitrary number of surcharges applied to structures (strip, trapezoidal, concentrated load)
 • Modelling of water in front of and behind structures, modelling of artesian water
 • Built-in database of anchors:
  • Pre-stressed bar anchors (VSL, Dywidag, ARCO, SAS)
  • Strand anchors (VSL, Dywidag)
  • Helical anchors (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
  • Anchor bars (VSL, Minova)
  • Deadman anchors
 • Bearing capacity of anchors (Anchor Strength, pull-out Resistence (soil), Pull-out Resistence (grouting))
 • Analysis of non prestressed anchors and soil nails
 • Analysis according to the theory limit states and safety factor
 • Verification of internal stability of anchors
 • Various methods for the evaluation of the modulus of subsoil reaction (Schmitt, Ménard, Chadeisson)
 • Automatic or manual iteration of modulus of subgrade reaction
 • EN 1997 – option to choose partial factors based on National Annexes
 • EN 1997 – option to choose all design approaches, consider design situations
 • General shape of terrain behind the structure
 • Berms in front of the structure
 • Analysis of earth pressures in effective and total parameters
 • Earthquake effects (Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards)
 • Check the failure by heave and verification of failure by piping of soil
 • Possibility to consider minimum dimensioning pressure
 • Struts and springs can be defined
 • Envelope of internal forces for individual construction stages
 • The structure can be loaded by specified forces and moments
 • Dimensioning of RC, steel and timber cross-sections according to various standards (EC, BS, SNiP, CSN, Chinese standards etc.)

Andre Programmer

5

Spread Footing

5

Slope Stability

5

Settlement

5

Pile

5

Pile Group

5

Gabion

5

FEM

5

FEM – Tunnel

5

Cantilever Wall

5

Earth Pressure

Alle GEO5 programmer

Programmer som er koblet sammen

Programmet gir mulighettilå overføre data for tilleggsberegning til følgende programmer:

 

Supported konstruksjonstyper:

Sheeting Check kan benyttes for dimensjonering av: 

Nøkkel egenskaper

Finn ut, hvorfor er programvaren så populær blant brukere over hele verden.

Tekniske Manualer

Last ned manualer inkludert teori og praktiske forklaring og tutorial.

Online hjelp

Finn detaljert forklaring av metroder som er implementert i programvaren.

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain