Felt Grunnundersøkelser

GEO5 gir muligheteb til å prosjektere geotekniske konstruksjoner direkte fra feltundersøkelsesdata (SPT, CPT, DMT, PMT). Alle typer feltundersøkelser kan legges inn eller importeres til Stratigraphy-programmet.

Programmer som Støtter Felt Grunnundersøkelser

Pile CPT

Spread Footing

Sheeting Check

Spread Footing CPT

Micropile

Stratigraphy

De viktigste input til geoteknisk prosjektering er jordparametrene, som skaffes ved geologiske og geotekniske feltundersøkelser og laboratorieforsøk. Når det benyttes beregning basert på feltundersøkelser, er disse dataene ikke nødvendige, og den nødvendige inndata hentes direkte fra feltundersøkelser.

GEO5 inkluderer flere programmer som muliggjør direkte import av feltundersøkelser (CPT, DMT – flat dilatometer forsøk, PMT – pressuremeter forsøk, SPT – standard penetrasjonstest).

GEO5 Løsninger

Stabilitetsanalyse

Utgraving og byggegrop

Støttemur og Gabion

Fundamenter og bæreevne

Peler og Pelegrupper

Setningsanalyse

Tunneler og Brønner

Geoteknisk kartlegging

Felt grunnundersøkelser

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain