Prosjektering av Tunneler og Brønner

GEO5-programmer kan benyttes til å analysere tunneler. Det er også mulig å beregne påvirkning av tunnelbygging på omkringliggende bygninger.

            Programmer for Prosjektering av Tunneler

FEM

Shaft

FEM – Tunnel

Ground Loss

Tunneler er modellert ved å bruke finite element metode i programmet FEM. Programmet FEM – Tunnel er en utvidelsesmodulen som inneholder disse funksjonene:

> Oppretting av en geometrisk Modell av lining i en egen forprosessor
> Bruk av en relaxation faktor for å modellere 3D-oppførselen under utgraving
> Input av temperaturbelastninger
> Hensynet til hevelse i løsmasse
> Hensynet til shrinkage of lining

Programmet Ground Loss er beregnet for analyse av terrengsetninger og risiko for bygningsskader over tunnelen.

Programmet Shaft er designet for beregning av krefter og spenninger på sirkulære, vertikale brønner.

GEO5 Løsninger

Stabilitetsanalyse

Utgraving og byggegrop

Støttemur og Gabion

Fundamenter og bæreevne

Peler og Pelegrupper

Setningsanalyse

Tunneler og Brønner

Geoteknisk kartlegging

Felt grunnundersøkelser

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain