Prosjektering av peler og pelegrupper

GEO5 inneholder flere programmer for prosjektering og analyse av pelefundamenter. Det er nødvendig å velge et passende program med tanke på konstruksjonstypen og tilgjengelige geoteknisk grunnundersøkelser.

            Programmer for Prosjektering av Pelefundamenter

Pile

Micropile

Pile CPT

FEM

Pile Group

Programmet Pile er designet for å verifisere vertikal bæreevne (trykk og strekk), setning av pel og horisontal bæreevne av enkelte peler. Det er også mulig å dimensjonere og verifisere  armeringsbehov for ulike type peler.

Pile CPT-programmet er utpekt for å verifisere bæreevne og setning av en enkelte peler eller pelegrupper basert på resultatene av CPT.

The Pile Group program er  is utviklet for verifisering av pelegrupper basert på både fjær metode (FEM) or analytisk løsning.

Programmet Micropile verifiserer mikropele (stålrør).

GEO5 Løsninger

Stabilitetsanalyse

Utgraving og byggegrop

Støttemur og Gabion

Fundamenter og bæreevne

Peler og Pelegrupper

Setningsanalyse

Tunneler og Brønner

Geoteknisk kartlegging

Felt grunnundersøkelser

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain