Prosjektering av byggegrop / utgraving

GEO5 muliggjør komplett analyse og dimensjonering av ulike typer av spuntkonstruksjoner inkludert forankret spunt, invendig avstivning eller utkragede spuntkonstruksjoner.

Programmer for prosjektering av spuntkonstuksjoner

Sheeting Design

Sheeting Check

Shaft

Programmet Sheeting Check brukes til prosjektering av forankrede og invendig avstivede støttekonstruksjoner (Spunt, Slissevegg og Soldier piles). Det muliggjør at brukeren modellere den virkelige oppførselen av konstruksjonen ved å bruke byggetrinn, beregne deformasjonen og jordtrykk som virker på konstruksjonen, for å verifisere stabiliteten av forankringer eller for å verifisere tverrsnittkapasitet av stål, betong eller tre, og bæreevnen til forankringene.

Programmet Sheeting Design benyttes for å utføre rask dimensjonering av ikke-forankrede støttekonstruksjoner eller grunnleggende prosjektering av forankrede støttekonstruksjoner. Programmet beregner den nødvendige lengden av konstruksjonen i jord, de interne kreftene i konstruksojnen og verifiserer tverrsnitt (betong, stål, tre).

Begge programmene tillater også å analysere global stabiliteten ved hjelp av programmet Slope Stability.

Program Shaft er utviklet for beregning av krefter og spenninger i sirkulære, vertikale Shaft.

GEO5 Løsninger

Stabilitetsanalyse

Utgraving og byggegrop

Støttemur og Gabion

Fundamenter og bæreevne

Peler og Pelegrupper

Setningsanalyse

Tunneler og Brønner

Geoteknisk kartlegging

Felt grunnundersøkelser

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain