Geoteknisk kartlegging og 3D visning

GEO5-programmer benytter data fra geologiske og geotekniske grunnundersøkelser, lager profesjonelle datarapporter og geotekniske modeller. Data fra den geotekniske modellen kan eksporteres til GEO5 dimensjoneringsprogrammer.

    Programmer for Geoteknisk og Geologisk kartlegging

Stratigraphy

Terrain

Stratigraphy – Logs

Cross Section

Programmet Stratigraphy er designet for ingeniørgeologer, hydrogeologer, og også for geotekniske ingeniører og bedrifter som leverer geotekniske grunnundersøkelsestjenester. Programmet gjør det mulig å lage borehull log og rapporter fra forskjellige felt undersøkelser,  kan lage geologiske snitt og jordprofiler.

Alle data er sammenkoblet i programmet og 3D geologisk modell kan opprettes. Dette blir grunnlag for neste arbeid for geotekniske prosjekteringen. Resultatene kan direkte eksporteres til GEO5 dimensjoneringsprogrammer.

Denne metodikken er grunnlaget for BIM-bygningsmodellering. All data som er lagt inn og tolket er fremdeles tilgjengelig elektronisk for alle andre som er involvert i byggeprosessen.

GEO5 Stratigraphy – Logs-modulen er utviklet for å produsere geologiske datarapporter fra feltsundersøkelser (borehull, brønner, SPT, CPT, DMT og mer). Det gir en omfattende database med forhåndsdefinerte maler og muligheten til å lage brukerdefinerte maler og datarapporter.

GEO5 Løsninger

Stabilitetsanalyse

Utgraving og byggegrop

Støttemur og Gabion

Fundamenter og bæreevne

Peler og Pelegrupper

Setningsanalyse

Tunneler og Brønner

Geoteknisk kartlegging

Felt grunnundersøkelser

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain