Prosjektering av fundamenter

GEO5 inneholder egne programmer for prosjektering av sålefundamenter med ulike utforming (rektangulære og sirkulære sålefundamenter, stripefundamenter og platefundamenter. Programmene gjør det mulig å verifisere både bæreevne (statisk og seismisk), og selve armertbetong elementet.

            Programmer for Prosjektering av Grunne Fundamenter

Spread Footing

Beam

Slab

Abutment

FEM

Spread Footing CPT

GEO5 Spread Footing-programmet brukes til prosjektering av såle- og stripefundamenter. Det muliggjør verifisering av bæreevnen til et fundament (drenert og udrenet tilstand). Programmet beregner også setninger og rotasjon av fundamentet og tillater dimensjonering av armeringsbehov for betongen.

Program GEO5 Slab er beregnet for å analysere platefundamenter på elastisk grunn. Programmet bruker Winkler-Pasternak-modellen og er i stand til å beregne C1- og C2-konstanter ut fra deformasjonsegenskaper til jord. Peler kan modelleres som fjærer.

Indre krefter og deformasjoner av stripefundamenter kan beregnes av programmet GEO5 Beam. Program beregner verdier av C1 og C2 fra innput jordprofil.

GEO5 Løsninger

Stabilitetsanalyse

Utgraving og byggegrop

Støttemur og Gabion

Fundamenter og bæreevne

Peler og Pelegrupper

Setningsanalyse

Tunneler og Brønner

Geoteknisk kartlegging

Felt grunnundersøkelser

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain