Stabilitetsanalyser

GEO5 inneholder flere programmer for analyser av jord- og fjellskråninger, demninger, nybygde voll og kontorll av totalstabilitet for støttekonstruksjoner.

            Programmer for Stabilitetsanalyse

Slope Stability

Nailed Slope

Anti-Slide Pile

Rock Stability

FEM

Redi-Rock Wall

MSE Wall

FEM – Water Flow

Det grunnleggende programmet for stabilitetsanalyse er Slope Stability. Det muliggjør analyse og dimensjonering av skråningsstabilitet med sirkulær eller polygonal overflate, og automatisk optimalisering av glideflate. Den samarbeider med alle programmer for analyse av prosjektering av utgravinger (Excavation) og Støttekonstruksjoner. Det muliggjør oppretting av forankringer, jordforsterkning, og modellering av jordskjelv påvirkning.

MSE Wall er programmet for analyse av MSE forsterket vegger som jordforsterkning. Det inneholder en stor database med jordforsterkning fra forskjellige produsenter. Programmet for nailed skråningsanalyse (passive neiler med sprøytebetong) er Nailed Slope.

Rock Stability programmet er beregnet for stabilitetsanalyse i fjellskråninger for en ulike type brudd, inkludert plan eller polygonal glideflate eller bergkile.

Anti-Slide Pile programmet benyttes for prosjektering av skråninger som er stabilisert med peler eller for å øke sikkerhetsfaktor.

Alle stabilitetsproblemer kan også løses ved Finite Element Methode (c- fi reduksjonsmetode) i FEM-programmet.
Grunnvannstrømningen kan beregnes i FEM – Water Flow-programmet, og deretter overføres til skråningsstabilitet eller FEM-programmer for stabilitetsanalyse.

GEO5 Løsninger

Stabilitetsanalyse

Utgraving og byggegrop

Støttemur og Gabion

Fundamenter og bæreevne

Peler og Pelegrupper

Setningsanalyse

Tunneler og Brønner

Geoteknisk kartlegging

Felt grunnundersøkelser

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain