Prosjektering av støttemurer

GEO5 inneholder flere programmer for dimensjonering av støttemurer og støttekonstruksjoner. Hvert program muliggjør analyse av konstruksjonen i henhold til geotekniske aspekter, men også det er mulig å verifisere konstruksjonen kapasitet.

         Programmer for Prosjektering av Støttekonstruksjoner

Cantilever Wall

Gabion

Earth Pressures

Redi-Rock Wall

Nailed Slope

Masonry Wall

Abutment

Gravity Wall

Prefab Wall

MSE Wall

Global stabilitetsanalyse av alle støttemurtyper kan utføres direkte i programmet Slope Stability. Fundamentene kan analyseres ved hjelp av programmene Spread Footing eller Pile.

MSE Wall-programmet brukes til å analysere segmenterte støttevegger som er forsterket med jordfosterkning. Det inneholder en stor database av forskjellige produsentene.

Programmet Abutment er utpekt for å verifisere brolandkar og støtter Satge Construction. Programmet Earth Pressure gjør det mulig å verifisere jordtrykkbelastningen på en konstruksjon.

GEO5 Løsninger

Stabilitetsanalyse

Utgraving og byggegrop

Støttemur og Gabion

Fundamenter og bæreevne

Peler og Pelegrupper

Setningsanalyse

Tunneler og Brønner

Geoteknisk kartlegging

Felt grunnundersøkelser

Vi hjelper med glede

GEO5 Geotekniske programvarer

Abutment

Anti-Slide Pile

Beam

Cantilever Wall

Earth Pressure

FEM

FEM - Consolidation

FEM - Tunnel

FEM - Water Flow

Gabion

Gravity Wall

Ground Loss

Masonry Wall

Micropile

MSE Wall

Nailed Slope

Pile

Pile CPT

Pile Group

Prefab Wall

Redi-Rock Wall

Rock Stability

Settlement

Shaft

Sheeting Check

Sheeting Design

Slab

Slope Stability

Spread Footing

Spreed Fotting CPT

Stratigraphy

Stratigraphy -
Cross Sections

Strtigraphy - Logs

Terrain