GEO5 – Cantilever

GEO5 – Cantilever

Cantilever Wall  Programmet Cantilever Wall brukes til prosjektering og dimensjonering av støttemur. Den tilbyr en ulike form for veggen, og kan dimensjonere også tverrsnitt av armert betong. Lisenspris: Stand alone Nettverk Fine Software NOK 4500 NOK 5200 Arya...
GEO5 – Abutment

GEO5 – Abutment

Abutment  Programmet Abutment er utviklet spesielt for prosjektering av brolandkar inkludert Wing Walls. Det gjør det mulig å sjekke landkar for velting, glidning, bæreevne av grunnen eller peler og dimensjonering av armerte betongseksjoner (inkludert vinger)....